Kanker

Reflexzone therapie en kanker

Een voetreflexmassage behandeling voor mensen bij kanker kan bijdragen aan het welzijn en een positieve ondersteuning geven in het ziekteproces.

Voor de meeste mensen zorgt de diagnose “kanker” voor grote angst, paniek, shock, hopeloosheid en het gevoel van isolatie. Men komt in een rollercoaster van emoties terecht en moet ondertussen allerlei beslissingen aangaande de te volgen behandelingen maken. Relaties ten opzichte van de mensen in de directe omgeving veranderen vaak.

Als de reguliere behandelingen starten krijg je te maken met allerlei bijwerkingen die ook een enorme impact hebben op je fysieke en emotionele gestel. Maar ook daarna als alle behandelingen afgelopen zijn en je voorlopig gezond verklaard bent, ben je zeker nog niet helemaal in balans, je mag nog gaan verwerken wat er de afgelopen weken, maanden, jaren is gebeurd.

Reflexologie kan tijdens de verschillende fases van het proces ondersteunen; vlak na de diagnose, voorafgaand aan chemo of bestraling, tussen de behandelingen door, maar ook nadat de reguliere behadelingen afgerond zijn.

Massages brengen lichaam en geest tot rust en kalmeren de cliënt. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verhoogd  en heeft men minder las heeft van de bijwerkingen van de reguliere behandeling (vooral chemotherapie)

Met nadruk wil ik erop wijzen dat de massages alleen als ondersteuning bedoeld zijn en in geen enkel opzicht bedoeld zijn als behandeling. De behandelingen dienen door reguliere artsen en oncologen gedaan te worden.