Nieuw: KinderMIR massage binnen de praktijk.

 

De kinderMIR is voor kinderen van 2 tot ca 7 jaar ontwikkeld. Bij het doen van de kinderMIR komen kinderen terug in hun waarheid. De waarheid van kinderen is anders dan die van volwassenen. Volwassenen houden nog al eens de schijn op, bijv nee ik ben niet boos, terwijl de stoom uit hun oren komt. Kinderen leren al op jonge leeftijd dat ze met 2 waarheden moeten leven. Soms raken kinderen hierdoor in een verwarring en proberen ze de dingen die zij ervaren of voelen af te sluiten en te ontkennen. Kinderen kunnen hierdoor o.a  last krijgen van slechter slapen, druk gedrag, teruggetrokken gedrag enz.

De kinderMIR is hierop een antwoord. Door het doen van bewegingen in combinatie met 12 zinnen, ontstaat er  een energie stroom van binnenuit die een gevoel van vrijheid teweegbrengt. Kinderen komen hiermee in hun kracht te staan, maar vooral ook weer in hun waarheid. Ze krijgen weer moed om waar te nemen en dat ook te communiceren. Ze ervaren weer echt contact met anderen kinderen en komen daarmee in een diepe rust en gevoel van innerlijke vrijheid.

Dit is een van de redenen waarom kinderen met zg “gedragsproblemen” rustiger en hanteerbaarder worden.

Ik geef kinderMIR massage, een massage die ook makkelijk door de ouder te leren is. Dit geeft een mooie, nieuwe verbinding tussen ouder en kind.